SMK

Government
statsmin_kontor

Statsministerens kontor bistår statsministeren i å lede og samordne arbeidet i regjeringen.

Leaders on social networks